Perquery beschikt over een vaste kern van kleine zelfstandigen. Afhankelijk van het onderwerp werken we samen met verschillende mensen met ervaring uit de praktijk en met andere experts.

Soms gaat het om tijdelijke vormen van samenwerking, soms gaat het om langdurige samenwerkingsverbanden.

In alle gevallen gaat het om samenwerkingen die flexibel maken en kosteneffectief zijn.